ป้ายกำกับ: หวยออนไลน์ lotto

อหิวาตกโรค

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาบนโลกของเราไม่มีสิ่งใดที่จะจีรังยั่งยืน เพราะทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมานั้น         เมื่อเกิดขึ้นมาย่อมมีวันที่จะต้องศูนย์สะลายหายไป  มนุษย์เราก็เช่นเดียวเมื่อได้มีชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อม    ที่จะต้องตายไปในสักวัน  และสาเหตุของการตายของมนุษย์นั้นมีมากมายหลายสาเหตุ  อย่างการตายจาก  

การประสบอุบัติเหตุ  ตายจากการเกิดภัยพิบัติ หรือก็คือภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั้นเอง และสิ่งที่ทำให้มี   การเสียชีวิตของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ  โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านนี้นั้นเป็นสิ่งเราไม่สามารถ    ที่จะเลี่ยงได้  ดังนั้นราต้องค่อยสังเกตความผิดปกติของร่างกายอยู่ตลอดเวลา

อย่างที่เรารู้ๆ กันดีว่าโรคภัยไขเจ็บต่าง ๆ เป็นที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนที่เรารัก และรวมถึงตัวเราด้วยถ้าเป็นไขหวัดธรรมดาก็ไม่มีอะไรที่ไม่น่าเป็นห่วงมาก  แต่ถ้าเกิดเป็นโรคติดต่อขึ้นมานั้นคงจะเป็นเรื่องยากที่ต้องทำใจยอมรับมันให้ได้  แม้ว่าในตอนแรกจะยากหน่อยแต่มันคงไม่ยากไปเกินกว่า ความที่คุณจะอยาก  หายจากมันแน่นอน  โรคติดต่อนั้นมีมาตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน 

โรคติดต่อที่มีชื่อว่า อหิวาตกโรค        ก็เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงโรคหนึ่ง  ที่เป็นสาเหตุของการตายมากมาย อหิวาตกโรค ในอดีตจะเรียกว่าโรคห่า หรือโรคลงราก  เป็นที่เกิดจากกรติดเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า Vibrio cholera ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบของลำไส้เล็กและส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย  ท้องร่วงรุนแรงเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาไม่นาน 

ถือว่าเป็นโรคที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว และรุนแรงผ่านการสัมผัสและการบริโภคอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ สามารถพบได้ในทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กไปจนผู้สูงอายุ  ผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดโรคได้เท่ากัน เป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศที่ยังไม่มีการพัฒนา ซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีและมีการระบาดเป็นครั้งคราวอยู่เสมอ แต่พบได้น้อยมากในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกของเรามีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ5 ล้านคนต่อปี และอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้สูงถึง 100,000-130,000 ต่อปี

ซึ่งเรานั้นสามารถป้องกันโรคนี้ได้  ด้วยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และดื่มน้ำที่สะอาด ภาชนะที่ใส่อาหารก็ควรที่จะต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้งาน ล้างมื้อให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังที่มีการขับถ่าย ระวังไม่ให้น้ำเข้าปากเมื่อลงเล่นหรืออาบน้ำในลำคลอง และหลีกเลี้ยงที่จะสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้  สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะทำอะไรต้องนึกถึงความสะอาดและปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ

 

สนับสนุนโดย .  หวยออนไลน์ lotto