ป้ายกำกับ: การแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี

การแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี

มีคนสงสัยว่า หากมีคนที่บ้านมีเชื้อเอชไอวี  แล้วเชื้อเอชไอวีจะแพร่ไปสู่คนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในบ้าน เดียวกันได้แบบใดบ้าง  ทุกท่านจดจำไว้ว่า เชื้อเอชไอวีไม่ได้แพร่ไป โดยการสัมผัสระหว่างผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน การจูบ การกอด การหยอกล้อเล่นกัน การรับประทานอาหาร นอนเตียงเดียวกัน หรือใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านร่วมกัน จะไม่แพร่กระจายเชื้อเอชไอวี แต่การป้องกันการกระจายของการติดเชื้อ สิ่งที่ควรป้องกันไว้ก่อนเหล่านี้ควรปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันที่บ้าน  ทุก ๆ คนในบ้านควรล้างมือหลังการใช้ห้องส้วมและก่อนการเตรียมอาหาร และสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อต้องทำความสะอาดเลือดและของเหลวอื่น ๆ ของร่างกาย 

การทำความสะอาดพื้นที่ที่คิดว่ามีเชื้อ  ควรทำความสะอาดบริเวณ ดังกล่าว ด้วยกระดาษเช็ดมือก่อน ตามด้วยการล้างด้วยน้ำสบู่ และในขั้นสุดท้าย พื้นที่นั้นควรได้รับการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาว โดยทำตามคำแนะนำที่ภาชนะบรรจุบอกไว้  ส่วนผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดหรือของเหลวอื่นๆของร่างกาย ควรแยกซักต่างหาก และหลีกเลี่ยงการจูบและการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นหวัดหรือเป็นไข้ 

การมีเชื้อเอชไอวีไม่ได้หมายความว่า  คุณจะต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ แต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น  ปกป้องคู่นอนของคุณจากการติดเชื้อเอชไอวี ถ้าหากเขา/เธอไม่มีเชื้อเอชไอวี  โดยการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย  ใช้ถุงยางอนามัย  ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวี  ที่อยู่ในเลือด น้ำอสุจิหรือของเหลวในช่องคลอดของคุณ ไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดของคู่นอนของคุณ  หรือการจูบ กอด และการร่วมกันสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองและการนวดต่างๆถือเป็นการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

การบอกกับใครว่าคุณมีเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องยากและลำบากใจ  จึงต้องมีการปรึกษากับแพทย์ของคุณ หรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่แนะแนว หรือผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลสุขภาพ  สำหรับคำแนะนำ

ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ได้ป้องกันกับคู่นอนของคุณ มีความเป็นไปได้ว่าเขา/เธอ อาจติดเชื้อเอชไอวีไปด้วย และควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

แต่ถ้าคู่นอนของคุณมีเชื้อเอชไอวีเช่นเดียวกัน คุณอาจตกลงร่วมกันว่าจะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ต้องป้องกัน แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าการติดเชื้อเอชไอวี จากอีกสายพันธุ์หนึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ คุณควรปรึกษากับแพทย์ของคุณให้แน่ใจ แต่สุดท้ายแล้วคุณและคู่นอนของคุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจร่วมกัน นั่นคือ จำไว้ว่า  การมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างคุณและคู่นอนของคุณ  และคุณทั้งคู่  มีความรับผิดชอบร่วมกันในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ชุดตรวจ hiv